Slavia Capital

Slavia Capital

Udržateľnosť podnikania a zodpovednosť tvoria kľúčové prvky jej firemnej stratégie. Na trhu pôsobí od roku 1995 a pre svojich obchodných partnerov predstavuje komplexnú platformu excelentných produktov a služieb, ktoré sa svojou kvalitou a precíznosťou presadili na všetkých kontinentoch. Spokojnosť obchodných partnerov a klientov je základom jej podnikateľskej misie.

Nestačí len vedieť, treba aj cítiť

SLAVIA CAPITAL je stredoeurópskou investičnou skupinou rozvíjajúcou svoje aktivity v priemysle, obchode a finančných službách.

PRODUKTY A SLUŽBY

gabalec